Download

Download tài liệu:
Layout mặt bằng 
Tầng 8
Tầng 7

Một số hình ảnh về bản vẽ thiết kế tòa nhà:

Design on 4th floor receptionist

Bản thiết kế tầng 5

 

Lobby_insideout_view

Bản vẽ thiết kế văn phòng tòa nhà

 

Lobby_insideout_view_2nd_option

Bản vẽ thiết kế văn phòng tòa nhà

 

Lobby_updown_view

Bản vẽ thiết kế văn phòng tòa nhà